วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550

........ภาคเรียนที่ 1 /2549 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 15 ได้จัดแสดงผลงานจากการเรียนวิชาสุนทรียศาสตร์ เพื่อบูรณาการกับวิชาพลศึกษา ผลงานแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มแสดงฝึมือเต็มพิกัด (กัดแบบไม่ปล่อยด้วย) ลงทุนลงแรงกันเยอะมาก แสดงออกเต็มที่เก็บไว้เท่าไหร่ปล่อยออกมาเกินคาด บางกลุ่มสรรหาชุดแสดงโนรามาจากภาคใต้โดยเฉพาะ ทั้งแสดงได้อย่างสวยงามสมกับเป็นมืออาชีพ การบูรณาการที่น่าชื่นชมคือการสร้างสรรค์ท่าเต้น"โนราบิก" เป็นการออกกำลังกายผสมผสานกับท่ารำโนรา ทำได้สวยงาม พร้อมเพียง และสนุกสนาน ทั้ง 6 กลุ่มแสดงผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี จึงหวังว่าจะเป็นแนวทางให้น้องรุ่นหลังๆได้สร้างสรรค์ผลงานลักษณะนี้ให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคน


........รวมภาพการจัดงานมหกรรมสุนทรียศิลปิน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ต่อเนื่อง รุ่น 14 แต่ละกลุ่มทุ่มทุนสร้างและนำเสนออย่างตระการตา การแสดงบนเวทีของแต่ละกลุ่มสวยงามและสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
1. กลุ่มจิตรกรรม
2. กลุ่มประติมากรรม
3. กลุ่มสถาปัตยกรรม
4. กลุ่มวรรณกรรม
5. กลุ่มดนตรี
6. กลุ่มนาฏศิลป์