วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550


........รวมภาพการจัดงานมหกรรมสุนทรียศิลปิน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ต่อเนื่อง รุ่น 14 แต่ละกลุ่มทุ่มทุนสร้างและนำเสนออย่างตระการตา การแสดงบนเวทีของแต่ละกลุ่มสวยงามและสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
1. กลุ่มจิตรกรรม
2. กลุ่มประติมากรรม
3. กลุ่มสถาปัตยกรรม
4. กลุ่มวรรณกรรม
5. กลุ่มดนตรี
6. กลุ่มนาฏศิลป์

ไม่มีความคิดเห็น: